Portál můjFox.cz klientům v souladu se všeobecnými podmínkami užívání služeb portálu, zveřejněnými na tomto webovém rozhraní, umožní zobrazení a srovnání nabídek pojistných produktů vybraných pojistitelů. Tito pojistitelé (pojišťovny) jsou vždy podnikateli a na smlouvy s nimi uzavřené se uplatní práva spotřebitele vyplývající z předpisů Evropské unie na ochranu spotřebitele. Pojišťovny jsou jako třetí osoby i skutečnými poskytovateli takových služeb.

Za plnění smluvních povinností mezi klienty a pojišťovnami jsou v plném rozsahu odpovědny právě tyto pojišťovny. Společnost FinServis Plus, s.r.o., IČ: 077 06 341, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 304974 (dále jen „Společnost“), však v plném rozsahu odpovídá za srovnání nabídek a zprostředkování uzavření konkrétní pojistné smlouvy (ve vztahu ke klientovi) v souladu s platnými právními předpisy. Naše Společnost zprostředkovává pouze nabídky pojistných produktů pojišťoven působících na českém trhu a registrovaných u ČNB.

Smyslem tohoto dokumentu je informovat klienty o hlavních parametrech určujících pořadí zobrazovaných nabídek na portálu můjFox.cz.

Portál můjFox.cz klientům umožňuje zobrazení nabídek pojistných produktů na základě jimi zadaných údajů a parametrů v poptávkovém formuláři. Zde na základě zadaných parametrů je následně z nabídky pojišťoven pro příslušnou kategorii pojistných produktů provedeno srovnání.

Srovnání pojistných produktů je řazeno na základě výše pojistného, a to od nejnižšího po nejvyšší. Následně je na klientovi, zda při svém rozhodování upřednostní další parametry uváděné při srovnání mimo výši pojistného.

V rámci srovnání jsou u zařazených pojistných produktů zobrazeny další parametry v závislosti na klientem vložených údajích do poptávkové formuláře, který jej provází celým procesem srovnání, až k samotnému výběru konkrétního pojistného produktu a pojišťovny.

V rámci řazení nabídek pojistných produktů není využita placená reklama ani jinak zvýhodněné pořadí nabídek.

Portál můjFox.cz využívá automatizované rozhodování pro uspořádání výsledků hledání. Je důležité si uvědomit, že řazení zobrazovaných nabídek je pouze informativní a slouží jako první náhled na dostupné možnosti. Toto řazení je výsledkem analýzy a porovnání výše pojistného. I když se Společnost snaží poskytnout co nejrelevantnější výsledky, výběr pojistných produktů nakonec závisí na osobních preferencích a potřebách jednotlivých klientů.

V případě jakýchkoli připomínek či dotazů naši Společnost neváhejte kontaktovat na info@mujfox.cz, nebo na tel. +420 288 288 888.