Kde hledat nejlevněji

Nejlevnější není vždy to, co hledáte

U povinného ručení obzvlášť platí, že byste se měli zaměřit spíše na kvalitu, než čistě na nejlevnější variantu. Je to z důvodu toho, že v případě nehody chcete kvalitní krytí, na které se budete moci spolehnout a které za vás často nemalé výdaje zaplatí.

Kalkulačka nejlevnějšího povinného ručení

Nechte si zdarma srovnat ty nejlepší nabídky
povinného ručení od 8 českých pojišťoven.

A samozřejmě rovněž havarijního pojištění.
V případě spokojenosti vám je i sjednáme.

Informace na této stránce jsou aktuální k 31. 12. 2023.

Každá pojišťovna má vlastní ceník, dle kterého se pojištění rozlišuje. Vždy se dívejte na to, co vše pojištění obsahuje, do jaké částky sahají jeho limity, a teprve poté na cenu.

Od čeho se konkrétně odvíjí cena povinného ručení?

Od čeho se konkrétně odvíjí cena povinného ručení?

Výše pojistného za povinné ručení se odvíjí od několika faktorů:

Typ vozidla

Věk a zkušenosti

Historie nehod

Slevy a bonusy

Cena ručení pro osobní vozy může být odlišná třeba od cen pro motocykly, velké nákladní automobily či jiné typy vozidel.

Mladší a méně zkušení řidiči obvykle platí vyšší pojistné, protože statisticky mají vyšší pravděpodobnost nehody.

Vaše historie nehod může mít významný vliv na cenu ručení. Pokud máte historii nehod, čekejte spíše vyšší pojistné.

Některé pojišťovny nabízejí slevy a bonusy za historii bez nehod, bezchybné řízení a jiné faktory, které snižují riziko.

Výkon vozidla

Místo bydliště

Typ a rozsah krytí

Daná pojišťovna

Výkon motoru vozidla může také ovlivnit cenu pojištění. Větší výkon obvykle znamená vyšší riziko a vyšší cenu pojištění.

Například větší města nebo oblasti s vyšší mírou dopravních nehod a krádeží vozidel mohou mít vyšší ceny pojistného.

Pokud si vyberete rozšířené krytí, které zahrnuje pojištění skel nebo krádeže vozidla, bude to mít logicky vliv na cenu.

Každá pojišťovna má své vlastní tarify a ceny. Proto se mohou mezi různými pojišťovnami lišit, a to často docela výrazně!

Celkově platí, že cena povinného ručení je individuální a závisí na spoustě faktorů a vašich preferencích. Nejlepší způsob, jak získat přesnou cenu pro vaše vozidlo, je konzultace s různými pojišťovnami a porovnání nabídek. Chcete-li nezávislé srovnání, které je šité na míru pro vás, jednoduše využijte Foxovu kalkulačku.

Rozdíl dle konstrukce motoru

Cena povinného ručení dle obsahu (objemu)

Cenu povinného ručení určuje i velikost zdvihového objemu (často mylně označovaného jako obsah) motoru. Platí zde přitom jednoduchá přímá úměra. Čím větší má motor vašeho vozidla zdvihový objem, tím bude cena povinného ručení narůstat. Statisticky totiž majitelé silnějších vozů bourají častěji. 

Jakou cenu za rok u pojištění vlastně čekat?

Cena povinného ručení

Pro lepší představu uvádíme orientační cenové rozmezí, jak se běžně pohybují ceny povinného ručení na trhu. Konečná cena se ovšem vždy odvíjí od faktorů uvedených výše, resp. od nabídek vybraných pojišťoven.


Kubatura
vozidla

Průměrná
cena

Nejlevnější
pojištění

Úspora na
povinném ručení

do 1 000 ccm

2 551 Kč

1 080 Kč

60 %

do 1 350 ccm

3 071 Kč

1 590 Kč

58 %

do 1 850 ccm

4 301 Kč

1 641 Kč

68 %

do 2 500 ccm

4 560 Kč

1 641 Kč

70 %

nad 2 500 ccm

5 345 Kč

1 641 Kč

67 %

Každá většinou mívá stanovený svůj ceník povinného ručení. Proto neuděláte chybu, když si pojištění rok co rok necháte znovu propočítat – změna pojištění není případně nic složitého.

Vždy pamatujte, že nejlevnější povinné ručení se nemusí vyplatit, jelikož nemusí mít dostatečné limity a krytí. Proto si vždy nechte porovnat nabídky a berte v potaz kromě ceny, i co pojištění kryje a do jakých částek.
Auta vs. motorky

Cena povinného ručení u motocyklu

Cena povinného ručení pro motocykly se obvykle liší od ceny povinného ručení pro osobní automobily. Několik faktorů může ovlivnit tuto cenovou odlišnost:

Typ motocyklu

Věk a zkušenosti

Geografická oblast

Různé typy motocyklů mají různá rizika nehod. Sportovní motocykly s vysokým výkonem mohou být považovány za rizikovější než choppery nebo touring motocykly, což může ovlivnit cenu povinného ručení.

Stejně jako u osobních automobilů, věk a zkušenosti řidiče mohou hrát roli ve stanovení ceny pojistného. Mladší a méně zkušení řidiči obvykle čelí vyšším pojistným.

Míra dopravních nehod a krádeží motocyklů může záviset na geografické oblasti. Pokud je oblast považována za rizikovější, může to ovlivnit cenu povinného ručení.

Výkon motocyklu

Bezpečnostní funkce

Hodnota motocyklu

Výkon motocyklu, měřený výkonem motoru, může ovlivnit riziko nehody a náklady na opravy. Motocykly s vyšším výkonem mohou vyžadovat vyšší pojistné.

Motocykly vybavené pokročilými bezpečnostními funkcemi mohou mít nižší riziko nehody, což může ovlivnit výši pojistného.

Celková hodnota motocyklu hraje roli v určení výše pojistného. Dražší motocykly obvykle vyžadují vyšší pojistné.

Jak mít povinné ručení levnější

Povinného ručení a bonusy

Bonusy slouží k odměňování řidičů za bezpečnou a beznehodovou jízdu. Bonusový systém je navržen tak, aby motivoval řidiče k bezpečnému chování na silnicích. Princip fungování bonusů u povinného ručení obvykle zahrnuje následující body:

Bonus za beznehodovost

Zvýšení bonusu

Ztráta bonusu

Nulový bonus

Když řidič nepožádal o plnění povinného ručení kvůli dopravní nehodě, může mu být poskytnut bonus ve formě slevy na příští pojistné platby. Tato sleva se může zvyšovat každý rok, když řidič bez nehody zůstává.

Čím déle řidič zůstává bez nehody, tím vyšší bývá jeho bonus. Některé pojišťovny mohou nabízet lineární zvyšování slevy, zatímco jiné mohou nabízet progresivní schéma s vyššími slevami pro každý beznehodový rok.

Pokud řidič způsobí nehodu nebo uplatní nárok na pojistné plnění z povinného ručení, může dojít k úbytku bonusu. To znamená, že řidič přijde o část nebo celý svůj dosavadní bonus a sleva na pojistném se může snížit.

Po několika nehodách nebo nárocích na pojistné plnění může řidič ztratit veškerý svůj bonus, což může vést ke zvýšení výše pojistného.

Každá pojišťovna však může mít specifické podmínky pro svůj bonusový systém, a proto je důležité si přečíst pojistné podmínky a porozumět jim.

Poskytovatelé povinného ručení, u kterých vám ověříme nabídky

Pojišťovny, u kterých Fox povinné ručení srovnává

Abyste nemuseli u každé pojišťovny zvlášť vepisovat ty samé informace, stačí je jednou uvést ve Foxově kalkulačce a ta vám hned nabídne srovnání.

Reference Foxovy kalkulačky povinného ručení

Co si o Foxovi myslí zákazníci?

John Doe
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next

Časté dotazy na povinné ručení

fox-pose-3

Ke sjednání povinného ručení online budete potřebovat: 

  1. Osobní údaje – jméno, adresa a datum narození
  2. Informace o vozidle – registrační číslo a typ vozidla, výkonu jeho motoru a další relevantní technické údaje
  3. Historie nehod – některé pojišťovny vás mohou požádat o vaši historii nehod, aby vám poskytly přesnou nabídku
  4. Platební údaje – logicky musíte mít platební kartu nebo účet, abyste mohli provést platbu za povinné ručení 
  5. Kontaktní údaje – adresa bydliště, telefonní číslo a e-mail 
  6. Další informace – některé pojišťovny mohou vyžadovat i další informace

Pamatujte, že přesné požadavky se mohou lišit mezi různými pojišťovnami.

V případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu od povinného ručení většinou písemně vypovědět. Taková výpověď musí být opatřena vlastnoručním podpisem a většinou se posílá poštou na adresu sídla pojišťovny, e-mailem, kde bude přiložená naskenovaná výpověď, nebo můžete samozřejmě zajít i do pobočky dané pojišťovny.

Zrušení povinného ručení se řídí jasně definovanými pravidly a vztahují se na něj různé lhůty. Podrobnosti na této stránce.

V případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu většinou písemně vypovědět. Taková výpověď musí být opatřena vlastnoručním podpisem a většinou se posílá poštou na adresu sídla pojišťovny, e-mailem, kde bude přiložená naskenovaná výpověď, nebo můžete samozřejmě i sami zajít do pobočky dané pojišťovny. Podrobnosti na této stránce.

Spoluúčast je v pojistné smlouvě u povinného ručení stanovená částka, kterou se bude pojištěný v případě pojistné události podílet na úhradě škody z vlastních peněz, a to v určitém procentuálním poměru (například zaplatí 5 % z celé škody).

Zelená karta je mezinárodní osvědčení o platném povinném ručení, neboli o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dříve řidič bez zelené karty nesměl s pojištěným vozidlem ani vyjet na veřejnou komunikaci (silnici), a už vůbec ne do kterékoli země v zahraničí. Od roku 2024 zelenou kartu při jízdě po ČR vozit nemusíte, ovšem do zahraničí stále platí, že ji máte mít s sebou (o to minimálně duplikát, nestačí verze v pdf formátu).

Do Foxovy kalkulačky je pro srovnání nabídek povinného ručení (případně i havarijního pojištění) nezbytné zadat registrační značku (SPZ, příp. VIN) a pár dalších údajů o vozu, abychom pro něj mohli připravit relevantní nabídky na míru. 

Pro úvodní srovnání pojištění není potřeba uvádět osobní údaje jako je váš věk, bydliště apod. Ovšem když je zadáte, tak od Foxe dostanete daleko výhodnější cenu a lepší podmínky, jelikož pojišťovny, a tak i Fox, zohledňují i vaše zkušenosti, bydliště apod. (například bonus za jízdu bez nehod atd.). Jedním z nezbytných údajů je ovšem telefonní číslo – není třeba se bát nevyžádaných telefonátů, Foxův operátor vám zavolá jen v případě, že byste potřebovali se sjednáním či sjednáním pomoci.

Fox vám rád poradí se vším

Nenašli jste odpověď na svou otázku?​

Napište Foxovi
zprávu do chatu

Pošlete Foxovi e-mail:
info@mujFox.cz

Zavolejte Foxovi na jeho
infolinku na číslo: 288 288 888

Nevíte si s pojištěním rady?

Něčemu nerozumíte či vám není jasné? Váháte, jak na srovnání nebo sjednání? Fox je tu pro vás!

Stala se vám nehoda? Hlavně zachovejte chladnou hlavu. Fox je tady a rád vám se vším poradí. I to, jak nehodu následně vyřešit.
Fox vám rád poradí se vším

Témata, která vás dále zajímají

Pojištění vozidla

Které vozy je povinné pojistit? A které pojištění se doporučuje? Pojištění vozidla – povinné a dobrovolné V rámci pojištění vozidel se bavíme o 2 pojištěních, a to o povinném ručení a o havarijním pojištění. Povinné ručení vozidla musí mít sjednané ze zákona každý, kdo  má vůz přihlášený v registru vozidel. Ve zkratce představuje krytí, když s ním někomu způsobíte […]

Povinné ručení a bonusy

Jaký vliv má bonus na cenu povinného ručení? Co jsou bonusy u povinného ručení Celkově platí, že cena povinného ručení je individuální a závisí na vaší osobní situaci (věk, zkušenosti, bydliště) a preferencích (výše limitů pojištění a rozsah jeho krytí). Roční pojistné se běžně šplhá do tisíců Kč, ale právě bonus může cenu příjemně snížit. Bonusy u povinného […]

Povinné ručení na karavan

Co se o tomto pojištění hodí vědět? Pojištění karavanu – povinné a dobrovolné Zákon vyžaduje mít pojištěné vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci (ať už po ní jede, nebo u ní jen stojí). Ačkoli je karavan (obytný přívěs) jen přípojné vozidlo bez motoru, a nemůže se tak pohybovat samo, i takové vozidlo musí mít sjednané […]

Havarijní pojištění motocyklu

K čemu je vlastně toto pojištění motocyklu dobré mít? Havarijní pojištění na motocykl Havarijní pojištění (lidově „havarijko”) se zaměřuje na váš motocykl a škody na něm, nikoli na škody způsobené druhým (řeší povinné ručení). A funguje i pro automobily, přívěsy a návěsy, karavany, čtyřkolky atd. Pomůže vám tehdy, když dojde k poškození vašeho motocyklu, například po dopravní nehodě, […]

Havarijní pojištění automobilu

K čemu je vlastně toto pojištění vozidla dobré mít? Havarijní pojištění na automobil Havarijní pojištění (lidově „havarijko”) se zaměřuje na váš automobil a škody na něm, nikoli na škody způsobené druhým (řeší povinné ručení). A funguje i pro motocykly, přívěsy a návěsy, karavany, čtyřkolky atd. Pomůže vám tehdy, když dojde k poškození vašeho automobilu například po dopravní nehodě, […]

ČPP povinné ručení

Co se hodí o pojištění vozidel od ČPP vědět? Povinné ručení ČPP Česká podnikatelská pojišťovna (zkráceně ČPP) je pojišťovnou, která nabízí komplexní řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Tato česká společnost má přes 100 poboček a 220 kanceláří po celé České republice. U nás na trhu působí již od roku 1995. Pojišťovna má dlouhodobě výborné hodnocení od klientů a […]

Direct povinné ručení

Co se hodí o pojištění vozidel od Direct vědět? Povinné ručení Direct Direct pojišťovna je neživotní pojišťovna, která nabízí pojištění vozidel, majetku, odpovědnosti, podnikatelů a cestovní pojištění. Jedná se o jedinou pojišťovnu v Česku, u které smlouvu zrušíte doslova kdykoli. Ačkoli není tato pojišťovna na trhu dlouho, má již přes 400 000 klientů Mezi výhody povinného ručení […]

Autopojištění – Které si sjednat?

Jak pojištění auta vlastně funguje? Autopojištění – povinné a dobrovolné V rámci pojištění automobilu se bavíme o 2 pojištěních, a to o povinném ručení a o havarijním pojištění. Povinné ručení musí mít sjednané ze zákona každý, kdo má vůz přihlášený v registru vozidel. To ve zkratce představuje krytí, když vy s ním někomu způsobíte škodu nebo úraz. Neznamená to […]

Povinné ručení na přívěsný vozík

Co se o tomto pojištění hodí vědět? Pojištění přívěsného vozíku – povinné a dobrovolné Zákon vyžaduje mít pojištěné vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci (ať už po ní jede, nebo u ní jen stojí). Ačkoli je přívěsný vozík pouze přípojné vozidlo, které nemá vlastní motor, a nemůže se tak pohybovat vlastní silou, i takové vozidlo […]

Přidejte si mujFox.cz na sítích

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Sledujte nově Foxe i na Instagramu a mějte tak ještě větší přehled o všech výhodách z oblasti autopojištění, které můžete využívat. 😉🦊👉 www.instagram.com/mujfoxcz/ ... See MoreSee Less

Sledujte nově Foxe i na Instagramu a mějte tak ještě větší přehled o všech výhodách z oblasti autopojištění, které můžete využívat. 😉🦊👉 https://www.instagram.com/mujfoxcz/

Fox vám velmi rád odpoví na všechny otázky z oblasti pojištění vašeho vozu. Sledujte náš profil a mějte tak přehled o všech výhodách, které můžete využívat. 😉🦊👍 ... See MoreSee Less

Fox vám velmi rád odpoví na všechny otázky z oblasti pojištění vašeho vozu. Sledujte náš profil a mějte tak přehled o všech výhodách, které můžete využívat. 😉🦊👍
Load more