Když chcete vypovědět aktuální povinné pojištění vozidla

Ukončení smlouvy povinného ručení

K ukončení povinného ručení, resp. pojistné smlouvy, můžete přistoupit hned z několika důvodů. Je ale nutné si pohlídat, které to jsou, neboť smlouvu je nutné zrušit výpovědí, a to vždy podle smluvních lhůt. 

V některých případech navíc nesmíte opomenout ani další dokumenty, které je k výpovědi pojištění nezbytné přiložit, aby ji pojišťovna přijala. Takže kdy můžete ukončit povinné ručení? A jak má výpověď vypadat?

Informace na této stránce jsou aktuální k 29. 2. 2024.

Srovnání povinného ručení

Přejete si ukončit povinné ručení a zvažujete nové? Pak si ho nechte od Foxe nezávazně srovnat online. Najde vám totiž tu nejvýhodnější variantu pojištění, a zároveň vám pak rád poradí i s jeho sjednáním.

Zajímavost

Ukončení povinného ručení, resp. smlouvy nebo pojištění, je právní pojem a v takovém případě se jedná o jeden ze způsobu zániku smluvního vztahu. Oproti tomu zrušení povinného ručení, resp. smlouvy je laické označení pro úkon směřující k ukončení smlouvy (lze chápat i jako odstoupení od smlouvy).

Ukončení smlouvy o pojištění vozidla má svá pravidla

Jak ukončit povinné ručení

Smlouvu o povinném ručení na své vozidlo samozřejmě můžete i ukončit. Ovšem nejde to většinou udělat z jakéhokoli důvodu a kdykoli. V případě, že hodláte přejít k nové pojišťovně, stávající smlouvu musíte vypovědět nejpozději do 6 týdnů před vypršením její platnosti – pozor, pojišťovna výpověď (vyplněný formulář) do daného data musí prokazatelně obdržet. Pokud byste to nestihli, automaticky vám pojištění prodlouží o další rok.

TIP: Datum konce pojistného období máte uvedeno na zelené kartě a ve smlouvě.

Vypovězení pojistky z jiného důvodu (např. při změně majitele vozidla či jeho odhlášení z registru) je také možné, ale vyžaduje dodržení určitých pravidel (níže). Vždy ovšem platí povinnost podat pojišťovně ukončení písemně, v pobočce, poštou či elektronicky. 

K ukončení povinného ručení dojde poté, co pojišťovna zaslanou výpověď zpracuje.

Pozor na smluvní lhůty, kdy autopojištění můžete ukončit

Kdy ukončit povinné ručení?

Podle vašeho důvodu k ukončení povinného ručení (výčet vám uvádíme níže) je třeba dodržet smluvní či zákonné lhůty. Takže jak na to a kdy nejpozději odeslat výpověď?

Důvod výpovědiTermín doručeníKonec pojištěníDalší dokumenty

Povinné ručení je zpravidla po každém pojistném období ze strany dané pojišťovny automaticky prodlužováno. Již sjednané autopojištění lze zrušit vždy ke konci pojistného období, ale výpověď musíte pojišťovně doručit nejpozději 6 týdnů před koncem daného pojistného období (v případě zaslání přes poštu pamatujte na dostatečný předstih).

Nejpozději do 6 týdnů před koncem pojištění

Datum konce pojistného období

Chcete-li zrušit povinné ručení bez udání jakéhokoli důvodu, je to možné, ale výpověď musíte pojišťovně doručit nejpozději do 2 měsíců od sjednání daného povinného ručení na vozidlo. Pokud termín nestihnete, lze to i tak zkusit tzv. dohodou, ale pozor, pojišťovna nemusí vaši výpověď akceptovat.

Do 2 měsíců od sjednání stávajícího pojištění

8 dnů od oznámení pojišťovně

V případě prodeje vámi pojištěného vozidla a jeho převodu na nového vlastníka, musíte pojišťovně zaslat výpověď a k ní přiložit rovněž kopii velkého technického průkazu spolu se záznamem o změně vlastníka.

V den oznámení pojišťovně

Kopii velkého techničáku se záznamem o změně vlastník

Své vozidlo můžete vyřadit z evidence trvale nebo jen dočasně. V obou případech ale pamatujte na to, že pojišťovně musíte společně s výpovědní smlouvou předložit i záznam o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z evidence.

V den oznámení pojišťovně

Kopii velkého techničáku se záznamem o změně vlastník

Pokud dojde k odcizení vašeho vozidla, nedává smysl, abyste za něj dále platili, a tak máte samozřejmě nárok na to své dosavadní povinné ručení zrušit. Spolu s výpovědí je nutné pojišťovně poslat protokol od policie a vrátit zelenou kartu. Následně by vám navíc pojišťovna měla přeplatek na pojistném vrátit.

V den oznámení pojišťovně

Protokol od policie

Povinné ručení můžete jako pojistník zrušit rovněž po pojistné události. Výpověď pak ovšem musíte nechat doručit do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události dané pojišťovně.

Do 3 měsíců od nahlášení pojistné události

Měsíc od oznámení pojišťovně

Pojišťovna je povinna vás o nově stanovené výši pojistného informovat, a to 2 měsíce před splatností pojistného. Jestliže s částkou nesouhlasíte, můžete smlouvu zrušit do 1 měsíce od doručení oznámení o navýšení pojistného. Jen pozor, tento důvod není možné uplatnit v situaci, kdy bylo navýšení výše pojistného způsobeno snížením bonusu po vámi zaviněné nehodě.

Do 30 dnů od doručení dopisu o změně ceny

Datum konce pojistného období

V případě, že nejste spokojeni se svým povinným ručením, je možné dosáhnout jeho zrušení dohodou. Na ni ovšem musí přistoupit obě strany – tedy vy jako pojistník i pojistitel (pojišťovna). Pozor, pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodu, že jste v průběhu následujícího roku narazili na levnější či výhodnější pojištění.

K dohodnutému datu

Jak vypadá takový formulář výpovědi?

Žádost o ukončení povinného ručení

Výpověď povinného ručení je jednoduchý formulář, který je třeba jen vyplnit a zaslat v řádném termínu.

Jak má taková výpověď vypadat, zjistíte na obrázku vpravo. Pokud se chystáte své stávající pojištění vypovědět, můžete si stáhnout její vzor od Foxe.

TIP: Nezapomeňte, že k vozidlu vždy musíte mít platné povinné ručení. Pokud tedy stávající pojištění vypovíte, sjednejte si nové k datu konce předchozí smlouvy, a to ideálně s dostatečným předstihem.

Možnosti ukončení pojištění vozidla: osobně, poštou či elektronicky

Kam výpověď povinného ručení poslat

Zrušit povinné ručení můžete dle zvoleného důvodu (v tabulce výše) osobně na pobočce vybrané pojišťovny nebo písemně. Písemnou výpověď poštou je záhodno pojišťovně poslat doporučeně. Rozhodující je totiž den, kdy výpověď obdržela, nikoli datum, kdy jste výpověď odeslali. Některé pojišťovny přijímají i elektronické podání výpovědi:

↪ Stáhněte si vzor výpovědi, vyplňte jej a pošlete e-mailem na adresu info@alianz.cz

↪ Stáhněte si vzor výpovědi, vytiskněte si ho a vyplňte, naskenujte a pošlete jej e-mailem na info@cpp.cz nebo pomocí datové schránky „3v8dkek“.

↪ Jednoduše prostřednictvím online formuláře.

↪ Stáhněte si vzor výpovědi, vyplňte jej a pošlete e-mailem na adresu info@koop.cz

↪ Stáhněte si vzor výpovědi, vyplňte jej a pošlete z e-mailu uvedeného ve smlouvě na adresu   info@mypillow.cz

↪ Stáhněte si vzor výpovědi, vyplňte jej a pošlete e-mailem na adresu info@slavia-pojistovna.cz

↪ Jednoduše prostřednictvím e-podatelny.

Na co se Foxe ptáte nejvíc?

Ukončení povinného ručení – časté dotazy

fox-pose-3

Smlouvu na povinné ručení na vozidlo (automobil, motocykl apod.) samozřejmě můžete i vypovědět. Ovšem nejde to udělat z jakéhokoli důvodu a kdykoli – je ovšem potřeba dodržet smlouvou dané termíny. Jejich přehled v tabulce výše.

U povinného ručení je základní výpovědní lhůta 6 týdnů před koncem pojistného období. Pokud ji promeškáte (nestihnete do daného data pojištění vypovědět), smlouva se automaticky prodlouží na další rok. 

Ve specifických situacích existují i další možnosti, jak povinné ručení zrušit, a to vypovědět novou smlouvu do 2 měsíců od jejího sjednání, při prodeji, odcizení či vyřazení vozidla z evidence, při vzniku pojistné události či při zvýšení pojistného (nabídku pojišťovny nemusíte akceptovat). 

V případě dotazů neváhejte Foxe kontaktovat přes chat, na e-mailu info@mujfox.cz či na jeho infolince na telefonním čísle +420 288 288 888. Jsme tu pro vás!

  • Musí být v písemné podobě a podepsaná nebo v elektronické podobě zaslaná přes e-podatelnu dané pojišťovny
  • Musí v ní být uvedeny údaje o osobě, číslo smlouvy a důvod ukončení (jejich výčet a lhůty vizte výš v tabulce)

Musíte ji donést na pobočku pojišťovnu, využít e-podatelnu dané pojišťovny nebo ji zaslat doporučeně poštou

Konec platnosti smlouvy o povinném ručení zjistíte v pojistné smlouvě. Případně jej najdete i na zelené kartě – hledejte datum jejího konce právě na ní, cca vlevo nahoře ve 3. řádku ve 2. sloupci (toto datum se totiž shoduje s koncem pojistného období). 

Nezapomeňte, že vozidlo musíte mít vždy pojištěno. Pokud tedy zvažujete změnu pojišťovny, nebo si chcete ověřit cenu či si přejete některé parametry změnit stávajícího pojištění, stačí využít služeb Foxe, který vám rád pojištění srovná.

Ukončit povinné ručení lze hned z několika důvodů. Jedním z nejčastějších případů je prodej vozidla nebo jeho likvidace. Zrušit pojistku na vozidlo ovšem můžete také v případě, že nejste spokojeni s jeho cenou nebo se službami vašeho pojistitele.

Žádost o výpověď musí obsahovat především důvod výpovědi. Dále je nutné uvést číslo pojistné smlouvy, jméno pojistníka (popř. obchodní název) včetně rodného čísla (IČO), adresu a také kontakt.

Pokud chcete pojistnou smlouvu zrušit, musíte u své pojišťovny podat výpověď. Žádost o zrušení povinného ručení musí mít písemnou formu, případně ji lze vyřídit osobně na pobočce dané pojišťovny.

Fox vám rád poradí se vším

Nenašli jste odpověď na svou otázku?​

Napište Foxovi
zprávu do chatu

Pošlete Foxovi e-mail:
info@mujFox.cz

Zavolejte Foxovi na jeho
infolinku na číslo: 288 288 888

Nevíte si s pojištěním rady?

Něčemu nerozumíte či vám není jasné? Váháte, jak na srovnání nebo sjednání? Fox je tu pro vás!

Stala se vám nehoda?

Hlavně zachovejte chladnou hlavu. Fox je tady a rád vám se vším poradí. I to jak nehodu následně vyřešit.

Fox vám rád poradí se vším kolem povinného ručení

Témata, která vás dále zajímají

Pojištění vozidla

Které vozy je povinné pojistit? A které pojištění se doporučuje? Pojištění vozidla – povinné a dobrovolné V rámci pojištění vozidel se bavíme o 2 pojištěních, a to o povinném ručení a o havarijním pojištění. Povinné ručení vozidla musí mít sjednané ze zákona každý, kdo  má vůz přihlášený v registru vozidel. Ve zkratce představuje krytí, když s ním někomu způsobíte […]

Povinné ručení a bonusy

Jaký vliv má bonus na cenu povinného ručení? Co jsou bonusy u povinného ručení Celkově platí, že cena povinného ručení je individuální a závisí na vaší osobní situaci (věk, zkušenosti, bydliště) a preferencích (výše limitů pojištění a rozsah jeho krytí). Roční pojistné se běžně šplhá do tisíců Kč, ale právě bonus může cenu příjemně snížit. Bonusy u povinného […]

Povinné ručení na karavan

Co se o tomto pojištění hodí vědět? Pojištění karavanu – povinné a dobrovolné Zákon vyžaduje mít pojištěné vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci (ať už po ní jede, nebo u ní jen stojí). Ačkoli je karavan (obytný přívěs) jen přípojné vozidlo bez motoru, a nemůže se tak pohybovat samo, i takové vozidlo musí mít sjednané […]

Havarijní pojištění motocyklu

K čemu je vlastně toto pojištění motocyklu dobré mít? Havarijní pojištění na motocykl Havarijní pojištění (lidově „havarijko”) se zaměřuje na váš motocykl a škody na něm, nikoli na škody způsobené druhým (řeší povinné ručení). A funguje i pro automobily, přívěsy a návěsy, karavany, čtyřkolky atd. Pomůže vám tehdy, když dojde k poškození vašeho motocyklu, například po dopravní nehodě, […]

Havarijní pojištění automobilu

K čemu je vlastně toto pojištění vozidla dobré mít? Havarijní pojištění na automobil Havarijní pojištění (lidově „havarijko”) se zaměřuje na váš automobil a škody na něm, nikoli na škody způsobené druhým (řeší povinné ručení). A funguje i pro motocykly, přívěsy a návěsy, karavany, čtyřkolky atd. Pomůže vám tehdy, když dojde k poškození vašeho automobilu například po dopravní nehodě, […]

ČPP povinné ručení

Co se hodí o pojištění vozidel od ČPP vědět? Povinné ručení ČPP Česká podnikatelská pojišťovna (zkráceně ČPP) je pojišťovnou, která nabízí komplexní řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Tato česká společnost má přes 100 poboček a 220 kanceláří po celé České republice. U nás na trhu působí již od roku 1995. Pojišťovna má dlouhodobě výborné hodnocení od klientů a […]

Direct povinné ručení

Co se hodí o pojištění vozidel od Direct vědět? Povinné ručení Direct Direct pojišťovna je neživotní pojišťovna, která nabízí pojištění vozidel, majetku, odpovědnosti, podnikatelů a cestovní pojištění. Jedná se o jedinou pojišťovnu v Česku, u které smlouvu zrušíte doslova kdykoli. Ačkoli není tato pojišťovna na trhu dlouho, má již přes 400 000 klientů Mezi výhody povinného ručení […]

Autopojištění – Které si sjednat?

Jak pojištění auta vlastně funguje? Autopojištění – povinné a dobrovolné V rámci pojištění automobilu se bavíme o 2 pojištěních, a to o povinném ručení a o havarijním pojištění. Povinné ručení musí mít sjednané ze zákona každý, kdo má vůz přihlášený v registru vozidel. To ve zkratce představuje krytí, když vy s ním někomu způsobíte škodu nebo úraz. Neznamená to […]

Povinné ručení na přívěsný vozík

Co se o tomto pojištění hodí vědět? Pojištění přívěsného vozíku – povinné a dobrovolné Zákon vyžaduje mít pojištěné vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci (ať už po ní jede, nebo u ní jen stojí). Ačkoli je přívěsný vozík pouze přípojné vozidlo, které nemá vlastní motor, a nemůže se tak pohybovat vlastní silou, i takové vozidlo […]

Přidejte si mujFox.cz na sítích

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Sledujte nově Foxe i na Instagramu a mějte tak ještě větší přehled o všech výhodách z oblasti autopojištění, které můžete využívat. 😉🦊👉 www.instagram.com/mujfoxcz/ ... See MoreSee Less

Sledujte nově Foxe i na Instagramu a mějte tak ještě větší přehled o všech výhodách z oblasti autopojištění, které můžete využívat. 😉🦊👉 https://www.instagram.com/mujfoxcz/

Fox vám velmi rád odpoví na všechny otázky z oblasti pojištění vašeho vozu. Sledujte náš profil a mějte tak přehled o všech výhodách, které můžete využívat. 😉🦊👍 ... See MoreSee Less

Fox vám velmi rád odpoví na všechny otázky z oblasti pojištění vašeho vozu. Sledujte náš profil a mějte tak přehled o všech výhodách, které můžete využívat. 😉🦊👍
Load more