Který zákon nám ho přikazuje a na co se vztahuje?

Zákon o povinném ručení

Konkrétně se zde bavíme o Zákonu č. 30/2024 Sb. Ten přikazuje všem, kteří jsou majiteli vozidla zapsaného v registru, že musí mít pojištění zvané povinné ručení. A je jedno, zda s vozidlem (auto, motorka atd.) jezdí denně, nebo jim většinu roku stojí v garáži. Oficiálně se pojištění nazývá pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Ve zkratce představuje krytí, když někomu způsobíte škodu či úraz. Neznamená to však, že kryje všechno, co se na silnici může stát. Proto je určitě nezbytné znát jeho specifika a vědět, co všechno kryje a do jaké výše. A případně se připojistit zvlášť, či si rovnou sjednat havarijko.

Kde se povinné ručení vlastně vzalo? Jaké typy vozidel musíte mít povinně pojištěné, které pojišťovny je nabízejí a jaké pokuty hrozí, pokud byste je neměli sjednané? To všechno vám Fox rád poradí!

Srovnání povinného ručení

Nechte si zdarma srovnat ty nejlepší nabídky
povinného ručení od 8 českých pojišťoven.

A samozřejmě rovněž havarijního pojištění.
V případě spokojenosti vám je i sjednáme.

Informace na této stránce jsou aktuální k 29. 2. 2024.

Kde se u nás vlastně pojištění vozidel vzalo?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v ČR upravuje výše zmíněný Zákon č. 30/2024 Sb., který mj. stanovuje, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci, a to včetně těch vozidel, která jsou i jen ponechána na pozemní komunikaci (například stojí zaparkovaná u silnice).

Úkolem pojištění je ochrana zdraví a majetku osob, kterým byla způsobena škoda, již zapříčinil provoz vozidla. Navíc k tomuto pojištění získáte i základní úrazové pojištění, právní poradenství a asistenci. Z povinného ručení jsou pak v případě dopravní nehody hrazeny škody zaviněné pojistníkem. Na co se všechno vztahuje? A na co ne?

Majetkové
škody

Pokud vaše vozidlo způsobí škodu například na jiném vozidle, budově nebo jiném majetku.

Tělesné
úrazy

Zahrnuje léčebné výlohy, bolestné, odškodnění za trvalé následky či úmrtí způsobené nehodou.

Právní
zastoupení

Pokud je nutné řešit škodu soudní cestou, pojišťovna může krýt některé související právní náklady.

Likvidace
škody

Pokud je třeba například evakuovat vozidlo z místa nehody, může pojišťovna pokrýt i tyto náklady.

Škoda na vašem voze

Odcizení vašeho vozu

Které vozy musíte mít pojištěné?

Zákonně pojištěná vozidla

Povinnost si povinné ručení sjednat se od počátku roku 2024 vztahuje na provozovatele vozu (nikoli na jeho vlastníka), který musí mít pojištěn kterýkoli z následujících typů vozidel (tedy pokud ho má přihlášené v registru vozidel):

Motocykly (motorky, skútry, …)

Nákladní automobily (náklaďáky)

Autobusy, minibusy, trolejbusy

Užitkové automobily do 3,5 tuny

Speciální vozidla

U kterých pojišťoven můžete sehnat povinné ručení?

Pojišťovny nabízející povinné ručení

Jako profesní organizaci pojistitelů, kteří jsou v ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákon zřídil Českou kancelář pojistitelů

Do té aktuálně patří tyto pojišťovny:

Hlavně se neztratit v termínech a povinnostech

Důležité pojmy povinného ručení

 • Pojistná smlouva – Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem.

   

 • Zelená karta – Tato karta je v Evropě jediným mezinárodně uznávaným dokladem o existenci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

   

 • Pojistné limity – Limity označují maximální částku, kterou pojišťovna vyplatí za škodu způsobenou pojistníkem. Tyto limity jsou stanoveny zákonem.

   

 • Rozsah pojištění odpovědnosti – Povinné ručení kryje škody (výčet výše) způsobené třetí osobě a vztahuje se na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

   

 • Bonus a malus – Systém motivující k bezpečnému řízení a zodpovědnému chování na silnicích tím, že bezúhonné řidiče odměňuje snížením pojistného (bonus) a naopak pojistné zvyšuje (malus) těm, již jsou zodpovědní za dopravní nehody.

   

 • Pojistné plnění – Plnění představuje částku, kterou pojišťovna vyplácí poškozené straně nebo osobě, pokud dojde k škodě na majetku nebo újmě na zdraví v důsledku dopravní nehody, která je způsobena pojištěným vozidlem.

   

 • Registr vozidel – Jde o databázi, která eviduje motorová vozidla, včetně informací o vlastnících, technických specifikacích a platebních povinnostech. Slouží mj. k identifikaci vozidel a poskytuje informace při transakcích s vozidly.

   

 • Garanční fond – Garanční fond je instituce, která poskytuje finanční kompenzaci obětem dopravních nehod v případě, že škodu způsobí nepojištěné nebo neznámé vozidlo.
Dejte si pozor na smluvně definované lhůty

Výpověď povinného ručení

K vypovězení povinného ručení, resp. pojistné smlouvy, můžete přistoupit hned z několika důvodů. Je však nutné si vždy pohlídat, které to jsou, neboť smlouvu je nutné ukončit převážně výpovědí, a to vždy dle smlouvou daných lhůt. Více najdete na této stránce včetně přehledu zmíněných lhůt.

Vozidlo bez pojištění může vyjít draho

Pokuty, když povinné ručení nemáte

Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že provozuje nebo ponechá na pozemní komunikaci své vozidlo bez pojištění odpovědnosti, může být uložena pokuta v rozmezí 5 000 až 40 000 Kč. Proto si rozhodně povinné ručení nikdy nezapomeňte prodloužit.

Pojištění, které umí povinné ručení šikovně doplnit

Šikovné havarijní pojištění

Pokud hovoříme čistě o povinném ručení, tak to nepokrývá škody na vlastním vozidle a převážených věcech. Ty musíte pokrýt například připojištěním, která pojišťovny v drtivé většině nabízí.

Vhodným řešením je taková rizika pokrýt tzv. havarijním pojištěním, které vozidlo chrání v případě živelních pohrom, vandalismu, odcizení vozidla a v dalších situacích. Záleží, na co si ho pojistíte.

fox-pose-3
Kde se u nás vlastně pojištění vozidel vzalo?

Historie zákona o povinném ručení

Pro zajímavost nabízíme rychlý exkurz, neboť zákonná povinnost se vyvíjí přes dvě století.

 • Jako první upravoval podmínky pojištění obecný zákoník občanský z roku 1811 (odpovědnost za škodu z provozu vozidla byla omezena jen na zavinění).

   

 • V roce 1925 uložil zákon povinnost sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pilotům letadel, časem ho ale začali uzavírat i majitelé jiných vozidel.

   

 • Od 1. 11. 1935 zákon o jízdě motorovými vozidly nařizoval uzavřít povinné ručení každému držiteli vozidla, které bylo evidováno v registru motorových vozidel.

   

 • V roce 1950 se obsah nařízení rozšířil a z povinného ručení zákonem č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích vzniklo pojištění zákonné.

   

 • Zákon o pojišťovnictví v roce 1991 ukončil monopol České státní pojišťovny, ovšem zákonné pojištění bylo i nadále možné sjednat jen u České pojišťovny.
 • V roce 1999 byl přijat zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který od roku 2000 mj. připustil i další pojišťovny pro uzavření povinného ručení.

   

 • Zásadnějších změn jsme se dočkali v roce 2024, kdy se povinné ručení rozšířilo na víc druhů vozidel, povinnost si je sjednat se vztahuje na provozovatele vozu, zrušila se tzv. zelená karta a minimální limity vzrostly na 50 milionů korun.
Na co se Foxe ptáte nejvíc?

Časté dotazy na povinné ručení

fox-pose-3

Ke sjednání povinného ručení online budete potřebovat: 

 1. Osobní údaje – jméno, adresa a datum narození
 2. Informace o vozidle – registrační číslo a typ vozidla, výkonu jeho motoru a další relevantní technické údaje
 3. Historie nehod – některé pojišťovny vás mohou požádat o vaši historii nehod, aby vám poskytly přesnou nabídku
 4. Platební údaje – logicky musíte mít platební kartu nebo účet, abyste mohli provést platbu za povinné ručení 
 5. Kontaktní údaje – adresa bydliště, telefonní číslo a e-mail 
 6. Další informace – některé pojišťovny mohou vyžadovat i další informace

Pamatujte, že přesné požadavky se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit.

V případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu od povinného ručení většinou písemně vypovědět. Taková výpověď musí být opatřena vlastnoručním podpisem a většinou se posílá poštou na adresu sídla pojišťovny, e-mailem, kde bude přiložená naskenovaná výpověď, nebo můžete samozřejmě zajít i do pobočky dané pojišťovny.

Zrušení povinného ručení se řídí jasně definovanými pravidly a vztahují se na ně různé lhůty. Podrobnosti na této stránce.

V případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu většinou písemně vypovědět. Taková výpověď musí být opatřena vlastnoručním podpisem a většinou se posílá poštou na adresu sídla pojišťovny, e-mailem, kde bude přiložená naskenovaná výpověď, nebo můžete samozřejmě i sami zajít do pobočky dané pojišťovny. Podrobnosti na této stránce.

Spoluúčast je v pojistné smlouvě u povinného ručení stanovená částka, kterou se bude pojištěný v případě pojistné události podílet na úhradě škody z vlastních peněz, a to v určitém procentuálním poměru (například zaplatí 5 % z celé škody).

Zelená karta je mezinárodní osvědčení o platném povinném ručení neboli o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dříve řidič bez zelené karty nesměl s pojištěným vozidlem ani vyjet na veřejnou komunikaci (silnici), a už vůbec ne do kterékoli země v zahraničí. Od roku 2024 zelenou kartu při jízdě po ČR vozit nemusíte, ovšem do zahraničí stále platí, že ji máte mít s sebou (a to minimálně duplikát, nestačí verze v pdf formátu).

Do Foxovy kalkulačky je pro srovnání nabídek povinného ručení (resp. i havarijního pojištění) nezbytné zadat registrační značku (SPZ, příp. VIN) a pár dalších údajů o vašem vozidle, abychom vám mohli připravit relevantní nabídky doslova na míru. 

Pro první nabídku pojištění samozřejmě není nutné zadávat své rodné číslo. Ovšem pokud je uvedete rovnou, výpočet cen všech nabídek vám zobrazíme již s konečnými cenami. Všechny vaše údaje budeme maximálně opatrovat, a to i dle směrnice GDPR.

Jedním z nezbytných údajů je i telefonní číslo – není třeba se bát nevyžádaných telefonátů, náš operátor vám zavolá jen v případě, že byste potřebovali pomoct se srovnáním či sjednáním pojištění.

Fox vám poradí se vším

Máte ohledně pojištění jiný dotaz?

Napište Foxovi
zprávu do chatu

Pošlete Foxovi e-mail:
info@mujFox.cz

Zavolejte Foxovi na jeho
infolinku na číslo: 288 288 888

Nevíte si s pojištěním rady? Něčemu nerozumíte, či vám není něco jasné? Váháte, jak na srovnání nebo sjednání? Fox je tu pro vás!
Stala se vám nehoda? Hlavně zachovejte chladnou hlavu. Fox je tady a rád vám se vším poradí. I to, jak nehodu následně vyřešit.
Fox vám rád poradí se vším kolem povinného ručení

Témata, která vás dále zajímají

Pojištění vozidla

Které vozy je povinné pojistit? A které pojištění se doporučuje? Pojištění vozidla – povinné a dobrovolné V rámci pojištění vozidel se bavíme o 2 pojištěních, a to o povinném ručení a o havarijním pojištění. Povinné ručení vozidla musí mít sjednané ze zákona každý, kdo  má vůz přihlášený v registru vozidel. Ve zkratce představuje krytí, když s ním někomu způsobíte […]

Povinné ručení a bonusy

Jaký vliv má bonus na cenu povinného ručení? Co jsou bonusy u povinného ručení Celkově platí, že cena povinného ručení je individuální a závisí na vaší osobní situaci (věk, zkušenosti, bydliště) a preferencích (výše limitů pojištění a rozsah jeho krytí). Roční pojistné se běžně šplhá do tisíců Kč, ale právě bonus může cenu příjemně snížit. Bonusy u povinného […]

Povinné ručení a zákon

Který zákon nám ho přikazuje a na co se vztahuje? Zákon o povinném ručení Konkrétně se zde bavíme o Zákonu č. 30/2024 Sb. Ten přikazuje všem, kteří jsou majiteli vozidla zapsaného v registru, že musí mít pojištění zvané povinné ručení. A je jedno, zda s vozidlem (auto, motorka atd.) jezdí denně, nebo jim většinu roku stojí […]

Povinné ručení na karavan

Co se o tomto pojištění hodí vědět? Pojištění karavanu – povinné a dobrovolné Zákon vyžaduje mít pojištěné vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci (ať už po ní jede, nebo u ní jen stojí). Ačkoli je karavan (obytný přívěs) jen přípojné vozidlo bez motoru, a nemůže se tak pohybovat samo, i takové vozidlo musí mít sjednané […]

UNIQA povinné ručení

Co se hodí o pojištění vozidel od pojišťovny Uniqa vědět? Povinné ručení UNIQA Pojišťovna UNIQA staví na 200 leté tradici a zkušenostech a aktuálně se stará o více než 21 milionů smluv. Jejich evropský tým čítá na 15 tisíc zaměstnanců a spolupracuje s dalšími 6 tisíci externisty. V Evropě je oporou pro více než 15 milionů klientů v […]

Havarijní pojištění motocyklu

K čemu je vlastně toto pojištění motocyklu dobré mít? Havarijní pojištění na motocykl Havarijní pojištění (lidově „havarijko”) se zaměřuje na váš motocykl a škody na něm, nikoli na škody způsobené druhým (řeší povinné ručení). A funguje i pro automobily, přívěsy a návěsy, karavany, čtyřkolky atd. Pomůže vám tehdy, když dojde k poškození vašeho motocyklu, například po dopravní nehodě, […]

Havarijní pojištění automobilu

K čemu je vlastně toto pojištění vozidla dobré mít? Havarijní pojištění na automobil Havarijní pojištění (lidově „havarijko”) se zaměřuje na váš automobil a škody na něm, nikoli na škody způsobené druhým (řeší povinné ručení). A funguje i pro motocykly, přívěsy a návěsy, karavany, čtyřkolky atd. Pomůže vám tehdy, když dojde k poškození vašeho automobilu například po dopravní nehodě, […]

ČPP povinné ručení

Co se hodí o pojištění vozidel od ČPP vědět? Povinné ručení ČPP Česká podnikatelská pojišťovna (zkráceně ČPP) je pojišťovnou, která nabízí komplexní řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Tato česká společnost má přes 100 poboček a 220 kanceláří po celé České republice. U nás na trhu působí již od roku 1995. Pojišťovna má dlouhodobě výborné hodnocení od klientů a […]

Direct povinné ručení

Co se hodí o pojištění vozidel od Direct vědět? Povinné ručení Direct Direct pojišťovna je neživotní pojišťovna, která nabízí pojištění vozidel, majetku, odpovědnosti, podnikatelů a cestovní pojištění. Jedná se o jedinou pojišťovnu v Česku, u které smlouvu zrušíte doslova kdykoli. Ačkoli není tato pojišťovna na trhu dlouho, má již přes 400 000 klientů Mezi výhody povinného ručení […]

Přidejte si mujFox.cz na sítích

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Můj FOX.cz aktualizoval(a) úvodní fotku.

... See MoreSee Less

Load more